Østsjællands Biavlerforening

Maj

Forårstræk

Mirabel, blomme, pære og æble - sammen med mælkebøtter er det de hvidt-blomstrende frugttræer, der for alvor giver træk i maj - med mindre bierne står i nærheden af en rapsmark, for så er den trækplastret. Kastanie og hvidtjørn runder forårstrækket af. 
    Når temperaturen når op i nærheden af 12º C er det tid til det andet forårseftersyn. Her tjekkes det, om dronningen er i god æglægning og om der stadig er foder tilbage. Er der ikke sat en tredelt dronetavle til, sker det nu. Evt. skæres de første droneafsnit ud. I trugstadet rykkes alle tavler tilbage i stadet, så man let kan øse evt. døde bier op med en spartel e.l. sæt to kunsttavler forrest i truget, lige ved flyvesprækken og skub de resterende tavler frem igen. I opstablingsstadet konstaterer man blot, om der er god yngelsætning, om der er foder tilbage, og om dronetavlen er klar til droneyngelfratagning. 
Giv plads, giv plads!
    Under forårstrækket gælder det om hele tiden at give plads. For lidt plads hæmmer dronningens æglægning og kan i uheldigste fald fremprovokere sværmning (se juni måned), mens for meget plads giver unødig kulde omkring yngelen og forhindrer familien i at udvikle sig.


Tips

1. Udvid i højden
Når mælkebøttetrækket sætter ind er det i reglen tid til udvide. Start med at udvide i højden. I opstablingsstadet giver det sig selv. Dog må man afgøre med sig selv, om den første kasse skal oven på eller under det gamle yngelleje (kasse 1). Hvis låget på kassen er ved at løfte sig for bar bier, og det er varmt vejr med udsigt til et godt træk, anbringes kasse 2 oven på kasse 1, og man har mulighed for at høste tidlig honning. Dette kræver jomfrutavler i midten og evt. oprykning af et par yngeltavler, da bier kun nødigt vi gå op på kunsttavler. Sæt de midterste yngeltavler op fra underste kasse og skub de resterende rammer med yngel sammen for neden.
     Hvis vejret er køligt sættes kasse nr. 2 under kasse 1. En kasse oven på yngellejet med tomme vokstavler vil tappe yngellejet for varme og sætte familien tilbage. Ved man, at der er godt vejr på vej, kan man sætte kassen ovenpå, hvis man forinden har adskilt kasse 1 og 2 med en avisside.
     I trugstadet gør man præcis som i opstablingsstade. Vælger man at udvide    ved at sætte nye rammer under det gamle yngelleje, sker det ved at sætte alle gamle yngeltavler med dronning og det hele op i et magasin og derpå fylde yngelrummet under med kunsttavler. Vælger man at sætte 1. magasin øverst, gælder det som ved opstablingsstadet om at sætte jomfru- eller yngeltavler i midten.

Tricks

1. Sæt dronetavle centralt
Så snart der yngles på dronetavlen, må den gerne rykkes ind midt i yngellejet, så varroamiderne kan løbe til fra begge sider.

2. Krads op i fodertavler
Krads op i de resterende fodertavler, så bierne bruger det gamle foder til yngelen.

3. Fjern tiloversblevne fodertavler
Hvis der midt i maj er mere end to gamle fodertavler tilbage, er det klogt at fjerne de overskydende, hvis der ikke skal blandes foder i honningen. 

4. Brug varroatavlen som tjek-tavle
På dronetavlen kan det øjeblikkeligt aflæses, hvordan det står til i bistadet. Masser af byggebier, udbygning af hver sektion på en uge og nylagte æg er sikre tegn på, at alt er som det skal være. Da dronetavlen samtidig er bifamiliens foretrukne sted at afsætte de første sværmceller, er den god til at forudsige sværmrus. Når sværmningen nærmer sig, er der ikke byggeaktivitet på dronetavlen. Bygges der på dronetavlen, men lægges der ikke æg i den, er det fordi dronningen lægger æg for langt fra tavlen. Måske er hun begyndt at lægge æg oppe i magasinet. Så er det med at få hende ned igen, hvor hun hører hjemme sammen med de nye yngeltavler, hun har nået at lave.

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Login