Østsjællands Biavlerforening

Juli

Sensommertræk

Med juli måned går vi ind i den sidste måned, hvor vi kan vente træk med overskud i honningmagasinerne. Normalt er det slut mellem den 20. juli og  5. august.
Det er lindetræerne, vi satser på i denne måned. Lindetræer kræver imidlertid, at der er hedebølge, især at der er varmt om natten, for at give honning.
Omvendt, hvis det er lummervarmt, og der er masser af vand i jorden, kan bierne såmænd trække honning på en tøjrepæl, som Hugo Olsen siger.

Ferietid

For de fleste er juli måned en ferietid, hvor der sjældent er tid til så meget bi-sjov. Måske er man bortrejst i flere uger. Det gør nu heller ikke noget, for dronningen har sat æglægningstempoet ned. Dermed er den værste sværmfare ovre, ligesom man kan godt kan fjerne dronefratagningstavlen. Der er jo ikke så længe til, at der skal gives myresyre.

Tips

1. Sæt ekstra magasin på 
Hvis du ikke har høstet, og der er godt fyldt op med honning, kan du for en sikkerheds skyld sætte et ekstra magasin på, inden du tager på ferie - sådan bare hvis lindetrækket skulle sætte ind. Hvis du har afspærret dronningen, og yngelen er ved at løbe ud i det gamle yngelleje, der nu befinder sig over gitteret, er der i reglen plads nok her til den sidste honning.

2. Gør vinterlejet klar
Når du kigger til bifamilien i begyndelsen af juli, og alligevel er nede i yngellejet, kan du lige så godt gøre vinterlejet klart. 
I opstablingsstadet tjekker man, er det kun er nye tavler, der befinder sig her. Fjern alle pollentavler ud over en enkelt fyldt, tavler med dronebyg og andre mørke tavler. Har dronningen indtil nu gået i to etager, tager man simpelt hen de 3-4 flotteste yngeltavler, gerne helt nye med åben yngel og sætter dem sammen med en pollentavle (forrest ved flyvesprækken ved varmbyg og ellers i en af siderne) og gerne kunsttavler for resten.
I trugstadet er teknikken den samme. Her starter man blot forfra, dvs. fra flyvesprækken Her skal der være en pollentavle efterfulgt af 4-5 flotte yngeltavler. Hvis der ikke er nok pæne yngeltavler til at fuldende yngellejet med i alt 8-9 tavler, bruges kunsttavler. Dernæst må der gerne komme et par pollentavler eller fyldte honningtavler, så dronningen holdes  forrest i stadet.

3. Lav reservefamilie(r)
Har du mere end fem bifamilier, så lav to reserver. Erfaringerne siger, at hver tiende bifamilie går til om vinteren. Så hvis man vil være sikker på at have fuld bistyrke næste år, laver man de fornødne reserver.
Brug 3-4 yngeltavler med forseglet yngel samt en pollentavle og en fodertavle. Med forseglet yngel sikrer man sig, at bierne ikke finder på at lave deres egen dronning. Tag gerne tavlerne fra flere bifamilier. Blot de forenes i et nyt stade eller en ny kasse, bliver der ikke slagsmål. Ingen har nemlig noget at slås for. Tilsæt dernæst en parret dronning. Den får du hos en dronningeavler eller i skolebigården, hvor der produceres dronninger hen over sommeren.
Dronningen tilsættes i bur. Husk at fjerne plastiklåget, så dronningen kan slippe ud, når foderproppen er spist. Vent med at tjekke til efter en uge.

Er du i tvivl, om der skulle være æg eller laver i de yngeltavler du laver aflægger af, venter du blot med at tilsætte droningen til efter 3 dage. Så vil bierne nemlig have lavet en nødcelle på evt. æg eller små larver. De fjernes, og nu kan den nye dronning tilsættes uden konkurrence.

Tricks

1. Lad bifamilien lave en ny dronning
Er du tilfreds med din dronning, kan det være at datteren bliver lige så god. I så fald kan du lade bifamilien lave en ny dronning, mens du holder ferie. Du tager den gamle dronning fra sammen med 3-4 yngeltavler, en pollentavle og en fodertavle og sætter dem over i et andet bistade. Så vil den resterende del af familien straks bygge dronningeceller  over nyklækkede larver og fodre de små larver med ren gelé royale. På den måder redder familien sig selv, og du har en ny dronning og en ekstra bifamilie.

2. Slip af med en dronemor
Har du en bifamilie, hvor der pludseligt kun bliver lavet pukkel-yngel, dvs. udelukkende droneyngel, er det fordi den gamle dronning er løbet tør for æg, eller familien har ikke kunnet få parret en ny jomfru. Ja, jomfruen kan ogå være gået tab under parringsudflugten. I det første tilfælde går der en gammel, idet andet tilfæde går der en uparret jomfru og lægger æg. I det sidste tilfælde er det en arbejderbi, der lægger æg. Det sidste er det mest besværlige, da det ikke er til at finde en arbejderbi, der lægger æg og fjerne hende. 
Men det kan en jomfru. Derfor går tricket ud på få en jomfru indført. Enklest er det at tilsætte en eller to normale tavler fra et andet bistade med yngel i alle stadier inkl. æg og samtidig skære alt droneynglen væk. Nu vil bifamilien typisk vælge at bygge nogle af cellerne ud til dronningeceller, og der vil i løbet af 12 dage løbe jomfru ud. Har man dronningeceller ved hånden, evt. fra omlarvning, kan man forkorte processen ved at tilsætte en droningecelle. Når jomfruen løber ud, rydder hun op i gamle dronninger evt.æglæggende arbejdere, og efter parring er bifilien normaliseret. 
Man kan ikke tilsætte en ny droning til en bifamilie med en dronemor. Hun bliver dræbt omgående, og der er heller ikke unge bier til at passe hende.

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Login