Østsjællands Biavlerforening

Du er her: Hjem > Praktisk biavl > Flytning af bifamilier

Flytning af bifamilier

Når et bistade flyttes skal det forinden synes af en kyndig biavler. Flytning kan både være overdragelse og flytning af egne bistader til andre lokationer. Jvnf. Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier:

Overdragelse

§ 8. Overdragelse af familier af honningbier må kun finde sted, når en kyndig biavler, jf. § 4, på grundlag af et eftersyn foretaget tidligst 14 dage før overdragelsen har udstedt sundhedsattest. Stk. 2. Det påhviler overdrageren at rekvirere en kyndig biavler med henblik på udstedelse af sundhedsattest.

§ 9. Den, der erhverver en familie af honningbier eller brugt biavlsmateriale, skal snarest muligt efter erhvervelsen lade udbyggede tavler, der ikke er i brug, omsmelte.

Kilde; Bi-Nyt, 20. Årgang nr. 3 - September 2009

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Login