Østsjællands Biavlerforening

Du er her: Hjem > Praktisk biavl > Myresyrebehandling

Myresyrebehandling

Myresyre er en organisk syre, som er naturligt forekommende i honning. Korrekt anvendelse af myresyre til varroabekæmpelse giver ikke restkoncentrationer af betydning i honningen. Myresyre er i dag det eneste middel, som både dræber mider på bierne og bag celleforseglingen.

Myresyredampe er tungere end luft, og biernes ventilation fordeler myresyren rundt i bistadet. Midernes kitinskelet er mange gange tyndere end biernes kitinskelet. Midens skelet er gennemtrængelig for myresyredampene, og de ødelægger derfor skelet, celler og åndedrætssystemet hos miderne. Biernes hudskelet er betydeligt mere modstandsdygtigt over for myresyredampene.

Procedure

Myresyrebehandling kan foretages enten ved anvendelse af forskellige typer fordampere, såsom Krämerplade, Nassenheiderfordamper eller Apideafordamper.

Myresyrebehandlingen påbegyndes efter, at den sidste honning er taget fra, og bifamilien har foder nok til behandlingsperioden. Dette kunne være 5 kg. For at undgå at få for højt myresyreindhold i foderet, bør fodring og behandling videst muligt adskilles. Vi ved dog, at mange biavlere med succes fodrer og behandler samtidigt.

Man bør tilstræbe, at der kun er ventilation gennem flyvesprækken. Helt åbne trådbunde dækkes af. I trugstader dækkes rammerne af med plast. Gerne ned bag den bagerste ramme. Dog skal der være en bigang luft, således at bier, der sidder i truget, kan komme ind i stadet.
Sørg altid for de rette sikkerhedsforanstaltninger, når du arbejder med syre. Læs mere om sikker anvendelse af syre.

Anbefalet temperatur ved behandling

Den optimale udendørstemperatur for en behandling bør ligge mellem 12-25 grader. I nogle tilfælde kan man være nødt til at behandle i perioder, hvor maksimumstemperaturen er højere. Her bør man behandle på de tidspunkter af dagen, hvor temperaturen er lavere.

Effekt

Myresyres effekt kan være så god som op til 95%. Men effekten kan svinge. Der er hidtil ikke konstateret mider, som er resistente overfor myresyre. Det til trods for, at midlet nu har været anvendt i snart 35 år. Da syren virker skadelig på miderne på flere fronter, er det ikke forventeligt, at der opstår en resistens hos miderne over for myresyre.
Ønsker man en præcis midetælling ved myresyrebehandlingen, skal man tælle de mider, der falder ned fra behandlingsstart og op til 12 dage efter behandlingen. Dette skyldes døde mider bag de forseglede celler.

Køb og blanding af myresyre

Myresyre kan købes hos biavlsmaterielforhandleren i 60% opløsning og hos foderstoffirmaer i 85% opløsning i 25 liters dunke.

Myresyrebehandling er en meget billig behandlingsform. For at blande 1 liter 60% myresyreopløsning ud fra 85% myresyre, blandes 0,7 l 85% i 0,3 l vand. Husk altid: syre blandes i vand, ellers risikerer man, at blandingen koger over.

Du kan benytte beregneren til syrefortyndinger .

Skader på bifamilien og afbrydelse af behandlingen

Den ældste yngel i en bifamilie kan lide skade ved myresyrebehandlingen, men tabet er normalt ikke i en størrelsesorden, som har nogen betydning for bifamilien.

Myresyrebehandling kan i sjældne tilfælde medføre tab af dronninger. Derfor er det en god idé at vente med at foretage sine dronningeskift til efter afsluttet myresyrebehandling. Oftest ser man, at det er de gamle dronninger (over 2 år), som lider skade.

Hvis alle bierne „flygter” ud af stadet i forbindelse med en myresyrebehandling, bør behandlingen afbrydes. Prøv at gentage behandlingen med reduceret dosis, eller udskyd behandlingen til et senere tidspunkt, hvor der er mere køligt.

Kilde varoa.dk

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Login